Product Name Cut Off
ABP Ab-Pinaca 10 ng/mL*
ACE Asetaminofen 5000 ng/mL*
ACL Aminoklonozepam 300 ng/mL*
ALC Alkol 0i02 %*
ALP Alprozolam 100 ng/mL
AMP Amfetamin 300 ng/mL,500 ng/mL,1000 ng/mL*
Q-PVP Flakka 300 ng/mL,500 ng/mL,1000 ng/mL*
BAR Barbiturat 200 ng/mL,300 ng/mL*
BUP Buprenorfin 200 ng/mL,300 ng/mL*
BZO Benzodiazepin 100 ng/mL,200 ng/mL,300 ng/mL*,500 ng/mL
CAT Cathine 150 ng/mL
CFYL Karfentanil 500 ng/mL,250 ng/mL*
CLO Klonazepam 150 ng/mL,400 ng/mL*
COC Kokain 100 ng/mL,150 ng/mL,300 ng/mL*
COT Kotinin 10 ng/mL,50 ng/mL,100 ng/mL,200 ng/mL*,500 ng/mL
DIA Diazepam 300 ng/mL
EDDP Etilendiamin-dimetilfosfonik asit 100 ng/mL,300 ng/mL*
ETG Etil Glukuronit 50 ng/mL,1000 ng/mL*
FYL Fentail 10 ng/mL,20 ng/mL*
GHB Gamma Hidroksib├╝trik Asit 10 ng/mL
LSD Liserjik Asit Dietilamit 20 ng/mL,20 ng/mL*,50 ng/mL
K2 Sentetik Esrar / Bonzai 50 ng/mL*,30 ng/mL
KET Ketamin 100 ng/mL*,300 ng/mL*,500 ng/mL*,1000 ng/mL*
6-MAM 6-Monoasetilmorfin 10 ng/mL
MCAT Metkatinon 500 ng/mL
MDMA Ekstazi 500 ng/mL*,1000 ng/mL
MDA Tenamfetamine 500 ng/mL
MDPV Metilendioksipyrevalerone 1000 ng/mL*,500 ng/mL,300 ng/mL
MEP Mefodron Hc1 300 ng/mL,500 ng/mL,1000 ng/mL*
MPD Metilfenidat 1000 ng/mL*,3000 ng/mL
MET Metamfetamin 300 ng/mL*,500 ng/mL*,1000 ng/mL*
MOR Morfin 100 ng/mL*,300 ng/mL*
MQL Metakualon 300 ng/mL
MTD Metadon 200 ng/mL,300 ng/mL*
OPI Opiyat 2000 ng/mL*,3000 ng/mL*
OXY Oksikodon 100 ng/mL*
PCP Fensiklidin 25 ng/mL*
PGB Pregabalin 50 ng/mL*
PPX Propoksifen 300 ng/mL*
TCA Tsiklik Antidepresan 500 ng/mL,1000 ng/mL*
THC Esrar 25 ng/mL,20 ng/mL*,50 ng/mL*,150 ng/mL,300 ng/mL,600 ng/mL
TML Tramadol 100 ng/mL*,300 ng/mL,200 ng/mL
TRO Tropikamid 350 ng/mL*
ZOL Zolpidem 50 ng/mL*
ZOP Zopiklon 50 ng/mL*